Na czym polega absorbcja atomowa?

Na czym polega absorbcja atomowa?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Absorpcja atomowa polega na pochłanianiu światła przez atomy. Technika absorpcji atomowej opiera się na analizie światła emitowanego przez atomy podczas naświetlania ich parami pierwiastków w spektrofotometrze atomowym. Światło emitowane przez atom jest absorbowane przez filtr o nieznanym składzie, który został umieszczony pomiędzy dwoma źródłami światła. Ilość pochłoniętego światła jest mierzona w stosunku do elementu odniesienia i przekształcana w odczyt stężenia.

Do czego służy?

Absorpcja atomowa jest techniką spektroskopową służącą do określania stężenia pierwiastka w próbce. W absorpcji atomowej atom analizowanego pierwiastka jest wzbudzany poprzez bombardowanie go światłem lub prądem. Widmo emisji pozwala na określenie stężenia pierwiastka obecnego w próbce.

Atomowa spektrometria absorpcyjna (AAS) jest stosowana do pomiaru stężenia pierwiastków o wysokiej liczbie atomowej (powyżej 20), takich jak tytan i bar. Usługę jej wykonania znajdziesz na stronie https://www.tegal.pl/absorbcja-atomowa-galwanotechnice/. AAS działa poprzez ogrzewanie próbki w celu jej odparowania, a następnie przepuszczenie jej przez płomień, który został wzbudzony przez laser lub inne źródło energii świetlnej. Kiedy to światło oddziałuje z poszczególnymi atomami w próbce, niektóre długości fal są absorbowane silniej niż inne. Mierząc, ile energii przechodzi przez każdą długość fali, naukowcy mogą określić, jakie pierwiastki są obecne w próbce i ile atomów znajduje się w każdej cząsteczce.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*