Chromatografia jonowa – na czym polega i w jakim celu się ją stosuje

Badania laboratoryjne pełnią obecnie znaczącą rolę w medycynie, przemyśle oraz badaniach stanu środowiska. Stosowanie coraz bardziej zaawansowanych technologii umożliwia rozwój coraz dokładniejszych i szybszych metod diagnostycznych. Dobór odpowiedniej metody, a także prawidłowe postępowanie może mieć kluczowe znaczenie dla prawidłowości wyniku końcowego. 

Rozdzielanie składników mieszaniny

W celu rozdzielenia składników mieszaniny można stosować wiele metod analitycznych. Coraz powszechniej wykorzystuje się spektroskopię, nefelometrię czy fluorymetrię. Ogromne znaczenie ma także chromatografia. Jednym z jej rodzajów jest chromatografia jonowymienna, Polega ona na rozdziale składników  mieszaniny dzięki wymianie jonów między fazą stacjonarną (zawiera wymieniacze jonowe – jonity) oraz fazą ruchomą. Jako wymieniacze jonowe stosuje się m.in. pochodne celulozy. Graficzną interpretację wyników stanowi chromatogram. 

Analiza jonowa w praktyce

Chromatografia jonowa znalazła szerokie zastosowanie w medycynie, przemyśle farmakologicznym, chemicznym czy galwanicznym. W medycynie stosuje się ją do oznaczania stężenia hemoglobiny we krwi, ale także w toksykologii do analizy środków dopingujących czy narkotyków. W laboratoriach przy użyciu tej metody jak np. https://www.tegal.pl/laboratorium/uslugi-2/analiza-jonowa/ oznacza się także związki będące zanieczyszczeniem środowiska. Możliwe jest badanie wód, gleby i powietrza. W tego typu badaniach oznacza się m.in metale alkaliczne oraz metale ciężkie takie jak ołów, nikiel czy cynk.

O autorze

Łatwa Odpowiedź
Łatwa Odpowiedź
Koncentrujemy się na udzielaniu krótkich, zwięzłych, ale merytorycznie wartościowych odpowiedzi na popularne i często zadawane pytania.

Bądź pierwszym komentującym w "Chromatografia jonowa – na czym polega i w jakim celu się ją stosuje"

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie upubliczniony.


*


dwadzieścia + 4 =