Jak zabezpieczyć swoją firmę przed pożarem?

Zachowanie norm przeciwpożarowych w miejscach użytku publicznego jest określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Określa ono między innymi formy bierne ochrony przeciwpożarowej. Warunkują one wystarczająco wolne rozprzestrzeniane się ognia oraz zachowanie stabilności konstrukcji. Bierna ochrona przeciwpożarowa gwarantuje wystarczającą ilość czasu na ewakuację ludzi oraz wdrożenie działań gaśniczych. Ochronę taką można otrzymać, stosując odpowiednie materiały budowlane o wysokiej odporności ogniowej takie jak np. farba ogniochronna, czy impregnat ogniochronny.

Elementy przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego.

Każde miejsce, w którym prowadzona jest działalność, powinno zawierać wskazówki działań w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Są one ujęte np. w ogólnodostępnych instrukcjach przeciwpożarowych. Takie instrukcje można zakupić w przystępnych cenach w sklepach przeciwpożarowych. Przykłady takich instrukcji można obejrzeć na stronie https://www.sklep-firetech.waw.pl/pl/c/INSTRUKCJE-PPOZ/49. Najczęściej stosowaną praktyką ochrony przeciwpożarowej jest wykorzystywanie w budowie materiałów niepalnych takich jak np. wełna mineralna, bloczki gipsowe. Celem zabezpieczenia elementów stalowych porywa się je farbami ogniochronnymi lub specjalnymi natryskami. Za pomocą agregatów natryskowych można zastosować zaprawy, które zawierają materiały ogniochronne. Przykładem może być granulowana wełna mineralna.

O autorze

Łatwa Odpowiedź
Łatwa Odpowiedź
Koncentrujemy się na udzielaniu krótkich, zwięzłych, ale merytorycznie wartościowych odpowiedzi na popularne i często zadawane pytania.

Bądź pierwszym komentującym w "Jak zabezpieczyć swoją firmę przed pożarem?"

Zostaw komentarz

Twój e-mail nie będzie upubliczniony.


*


trzy × cztery =